Taxis fent d’ambulàncies

A les Terres de l’Ebre els taxis fan de transport sanitari

Des d’aquesta pàgina volem fer públic un dels problemes que pateix el transport sanitari a les Terres de l’Ebre. Els taxis fan d’ambulància! Volem denunciar aquesta intrusió professional, amb el que això comporta per a pacients, treballadors, i com no, com a contribuents, ja que hi ha una despesa extra molt important per culpa de tot això. I no volem deixar de banda, que l’administració n’és coneixedora, permetent aquesta situació sense posar-hi remei.

Des de la plataforma Salvem les Ambulàncies, així com alguns dels sindicats que representen el servei d’ambulàncies a Terres de l’Ebre, hem denunciat reiteradament davant de la Regió Sanitària de Tortosa, del CatSalut i del SEM, la ingerència que suposa que els taxis treballin com a transport sanitari a les Terres de l’Ebre, per això, no poden dir que no en són sabedors.

Normativa del transport sanitari a Catalunya

El Transport sanitari de pacients a Catalunya està regulat per diferents normatives, entre elles estan els Reials Decrets (norma jurídica amb rang de llei), i per la Instrucció 07/2017 del CatSalut, on s’estableix la prestació de transport sanitari a Catalunya per part de l’administració. També ho explica el SEM a la seva pàgina web on explica que és el transport sanitari no urgent:

Que és el transport sanitari no urgent segons SEM – Sistema d’Emergències Mèdiques?
Què és el TSNU?

És el trasllat de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a rebre assistència sanitària a un centre, servei o establiment sanitari, o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària, en el supòsit de persistir les causes que justifiquin la seva necessitat.

Qui el prescriu?
És el metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu aquest servei.
Les empreses de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) únicament gestionen les peticions d’aquests professionals.

Quins tipus de transport sanitari existeixen?
Col·lectiu: és el que es prescriu per defecte, com a primera opció.
Individual: només es realitza quan hi ha una indicació justificada del professional sanitari responsable.

Quin és el temps de realització d’aquest servei?
Trasllats programats: són els trasllats previstos, planificats i/o repetits en el temps (com una programació de diàlisi, radioteràpia, etc.).
Trasllats no programats: són els trasllats, puntuals en el temps, generats per altes hospitalàries i retorns de proves diagnòstiques a un altre centre.
La resposta d’aquests serveis no és immediata i requereix d’un temps d’espera estipulat en un màxim de 2 hores, a comptar des de la seva sol·licitud.
Queden exclosos d’aquest servei els vehicles de Transport Sanitari Urgent (Emergències Mèdiques).

http://sem.gencat.cat/ca/transport-sanitari-no-urgent#bloc3

Real Decret 836/2012, de 25 de maig

La regulació de les condicions com s’ha de fer el transport sanitari, està marcada molt clarament pel Real Decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera. Característiques totes elles que no pot complir mai el servei del taxi, com:

 • Registro de desinfeccions de l’habitacle i de l’equipament del vehicle. (Necessari per als pacients immunodeprimits com poden ser els: de diàlisi, radioteràpia, etc.).
 • Revestiments interiors de les parets llisos i sense elements tallants i terra antilliscant, tots ells impermeables, autoextingibles, rentables i resistents als desinfectants habituals.
 • Un conductor que tingui, com a mínim, el certificat de professionalitat de transport sanitari que preveu el Reial Decret 710/2011, de 20 de maig i, quan el tipus de servei ho requereixi, un altre a funcions d’ajudant amb la mateixa qualificació. (Ambulàncies del TSNU – Transport Sanitari No Urgent).

Només per aquests 3 punts, un taxi no pot fer el transport sanitari, ja que no té les característiques necessàries per a transportar malalts immunodeprimits sense desinfectar el vehicle en condicions, ni els professionals del taxi tenen la titulació necessària per a poder portar a terme la feina que requereix el transport sanitari.

Instrucció 07/2017 del CatSalut

La instrucció 07/2017 del CatSalut sobre el transport sanitari, estableix el marc organitzatiu del transport sanitari en el CatSalut, les modalitats o els tipus de transport sanitari, els criteris d’indicació, els procediments i circuits i els mecanismes de seguiment. Les preguntes són: Perquè no es porta a terme? Perquè no s’aplica en tota la seva totalitat? Quins interessos hi ha en tot això?

Algorisme per a la sol·licitud del transport sanitari no urgent
Algorisme per a la sol·licitud del transport sanitari no urgent

Perquè una part del transport sanitari es fa amb taxi?

L’any 2015 va entrar en funcionament el nou concurs del transport sanitari a Catalunya, amb un valor estimat del contracte de 2.556.485.716,75 euros per al transport sanitari a Catalunya. De tots aquests milions d’euros estimats per a tota Catalunya, 3.596.858,83 euros estaven pressupostats per al transport sanitari no urgent a les terres de l’Ebre l’any 2016, a un preu per servei de 41, 17 €. Es pot consultar aquí. Clàusula 2016

Per a poder portar a terme el transport sanitari a les Terres de l’Ebre, l’actual empresa va signar un contracte amb l’administració, on oferia 47 ambulàncies de TSNU, més 3 vehicles addicionals. Quantitzat de vehicles més que suficients per a donar una cobertura optima al transport generat per part de CatSalut a les nostres terres.

Com és possible que l’administració destini 3.596.858,83 euros per a 50 ambulàncies, i els taxis han de fer una part molt important del transport sanitari a Terres de l’Ebre?

Segurament ens trobarem amb respostes encaminades cap al mateix destí. “Les ambulàncies no arriben a temps, o simplement no arriben.” I per culpa dels retards, els prescriptors del servei, o sigui, els metges de capçalera, han optat per traslladar el servei al taxi. Una mesura que en un principi pot parèixer bona, però realment és així?

Com a primer punt, i revisant el contracte que l’empresa d’ambulàncies va signar amb el CatSalut en la seva clàusula dinovena, diu que: “Seran causes de resolució i extinció d’aquest contracte, a més de les previstes al plec de clàusules administratives particulars, l’incompliment de qualsevol clàusula d’aquest contracte“.

Si en algun moment hi ha hagut un incompliment del contracte per part de l’empresa. Perquè l’administració no ha rescindit el contracte, tal com està estipulat? Perquè han de ser sempre els usuaris els més indefensos i els que pateixen aquestes anomalies? Qui garanteix els interessos dels usuaris al transport sanitari? Els taxis? Ja fa massa temps que l’administració no fa la seva feina, i com sempre, per moltes reunions que haguéssim mantingut, el final ens trobem amb el mateix resultat, RES.

Però aquest problema, quan costa als contribuents?

Si cerquem a la web de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, podrem trobar una informació que reflecteix la quantitat de diners que costa als contribuents que els taxis facin d’ambulància. I és a la memòria de l’any 2016. A aquesta despesa se l’anomena “Lliuraments per desplaçaments“. Que per cert, ja no es troba reflectida per a la memòria de l’any 2017.

Taula 68. Despesa de lliuraments per desplaçaments per ABS del territori de residència dels usuaris

Despesa de lliuraments per desplaçaments per ABS del territori de residència dels usuaris 2016
Despesa de lliuraments per desplaçaments per ABS del territori de residència dels usuaris 2016

Lliuraments per desplaçaments. 4.037.967,88 € de despesa l’any 2016

L’article diu: “Els lliuraments per desplaçaments en transport no sanitari (taxi, cotxe particular, tren o autobús) són una prestació que reben els usuaris de la sanitat pública que han de ser atesos en centres de fora de la Regió o que reben un tractament prolongat en centres de la mateixa Regió (hemodiàlisi, rehabilitació…). La seva prescripció correspon sempre a personal facultatiu.” L’any 2016 la despesa per aquest concepte s’ha incrementat un 18,4% respecte al 2015.

Sabem, o podem interpretar que no tots els diners són per als taxis, però sí que una quantitat molt important es destina a aquest servei. I més si comparem les quantitats que destinen les altres regions sanitàries al pressupost de rescabalament. Com per exemple la regió sanitària de Barcelona que va pagar 40.761,20 euros davant els 4.037.967,88 euros de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre. Una diferència abismal que paguem entre tots els contribuents.

Exemple d'anunci d'un taxi amb serveis per al CatSalut
Exemple d’anunci d’un taxi amb serveis per al CatSalut

Exemple de com un servei de taxi de Tortosa oferta serveis per al CatSalut.

Conclusions

No sabem si en aquest tema hi ha el que podríem dir, presumptes irregularitats, però tot assenyala que com a mínim hauria de ser investigat per les autoritats competents. La falta de control i exigència per part de CatSalut i el SEM a les empreses adjudicatàries ens han portat a un servei pèssim del transport sanitari a Catalunya, sobretot al que fa referència al transport sanitari no urgent. Però no podem deixar de costat, els més de 4 milions d’euros que ens costa als contribuents que el transport sanitari es faci amb taxi, i aquesta despesa, només a Terres de l’Ebre. Que sumat als quasi 3,6 milions d’euros pressupostats per a les ambulàncies del no urgent, fan un total de més de 7,5 milions d’euros, només a les nostres terres.

Vam néixer per denunciar tot allò que perjudiqués els usuaris i treballadors del transport sanitari, i seguirem fent-ho mentre l’administració no posi remei. Volem un transport sanitari digne i de qualitat.

Comparteix-me

6 comentarios en «Taxis fent d’ambulàncies»

 1. Per desgràcia en el seu moment vaig estar amb diàlisi, al principi tenia un taxi que em portava i després es va cambiar a l’ambulància.
  El canvi va ser brutal, l’únic moment on en veia com un malalt era a l’hora del transport colectiu sanitari, recullintme 2 hores abans de la meva sessió de diàlisis i el mateix a l’hora de tornar al domicili, total eren 4 hores de transport (amb cotxe 1 hora) i 4 hores de sessió de diàlisi , al final i en contra del metges vaig optar per anar amb el meu vehicle, la meva salut ho va agrair.

  Responder
  • Bona tarda.

   Entenem, i ens preocupa molt la seva situació. Què per desgràcia no és l’única.

   Per això animem a tothom que feu escrits de queixa, no només a la web, sinó també als canals oficials de CatSalut, ja que són ells els que han de garantir que el servei compleixi totes les normatives establertes, tant al concurs del transport sanitari, com a la instrucció 07/2017 del mateix CatSalut.

   Des de 2015 anem denunciant a l’administració, formada pel CatSalut, SEM i Regió Sanitària de Tortosa, totes aquelles deficiències que té el transport sanitari. Però sempre ens hem trobat amb el mateix, la indiferència vestida d'”ho estudiarem”, “ho consultarem”, etc. Però mai, han fet allò que els hi pertocava fer, exigir que es compleixin les normatives.

   Si no us voleu desplaçar per posar queixes al CatSalut, ho podeu fer a través del web, a aquest enllaç: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?reqCode=newCqs&set-locale=ca_ES&portalId=1
   o també, ens les feu arribar per correu electrònic, i nosaltres les farem arribar al CatSalut. info@salvemlesambulancies.org

   Responder
  • Ola jonathan tens tota la raó lo taxi te ve a buscar a hora i te portar una altra vegada a casa lo que pasa es que u volen agarar tot i queden malament, i aixo no es no pots paseijar al client i anar a qui i alla .

   Responder
 2. Tot és al final un tema econòmic, tant el tsnu realitzat per empresas de transport sanitari o fer-ho per part dels taxistas.

  Es cert que el servei el “recepta” un profesional sanitari i que certes patologies tenant que anar sota supervisió de tècnics de transport sanitari i amb vehicles adecuats pro serveis de rhb podrien anar perfectament amb taxi i si amb això es poden dedicar aquests diners a fer altres coses millor.

  Responder
  • Hola José Antonio

   El problema no és un tema econòmic, que també, ja que l’administració té pressupostats els serveis de transport sanitari per a les empreses d’ambulàncies, i ha d’acabar destinant diners d’una altra partida per pagar els taxis disfressant-ho de rescabalaments.

   El problema principal és que el “professional sanitari (metge)” només pot “receptar” com a transport sanitari vehicles que siguin ambulàncies, tal com marca el Reial Decret 836/2012 de 25 de maig. I aquest Reial Decret descriu quins vehicles i quin personal ha de fer el transport sanitari, que no és més que ambulàncies i TES (Tècnics en Emergències Sanitàries). El transport sanitari no el pot portar a terme ningú més, ni els taxis. I és l’administració (SEM i CatSalut) els que han de vetllar perquè el transport sanitari compleixi la normativa que ells mateixos han expedit, la Instrucció 07/2017 del CatSalut sobre transport sanitari. Ells són els responsables de què les empreses d’ambulàncies compleixin els contractes signats amb l’administració.

   Després, si hi ha rescabalaments per consultes, rehabilitació, etc., i perquè així ho creu necessari l’usuari, endavant, que per això està. Igual que el rescabalament per anar en bus, tren, vehicle propi, etc. Cada a usuari/a té dret a recuperar l’import de les despeses per desplaçament en tractaments sanitaris, només faltaria.

   Però el transport sanitari, s’ha de cenyir al que marca la normativa, i aquesta marca que s’ha de fer en ambulància.

   Responder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.