Resposta a la Consellera de Salut Alba Vergés

El passat 3 d’abril de 2019 en el Ple del Parlament de Catalunya en la sessió núm. 28.1 la CUP formula una sèrie de preguntes a la Consellera sobre la situació de la gestió privada dels serveis sanitaris.

Des de Salvem les Ambulàncies volem respondre a les afirmacions i respostes que fa la Consellera de Salut, la Sra. Alba Vergés, perquè creiem que, o són respostes fetes des del més absolut desconeixement de com funciona el transport sanitari a Catalunya, o simplement és per tirar pilotes fora i no voler respondre en sessió parlamentària.

Ple del Parlament. 03/04/2019 – sessió ordinària

Per a poder tenir coneixement de causa, posarem el vídeo que hi ha penjat al Parlament sobre la intervenció del diputat Vidal Aragonès i les respostes de la consellera Alba Vergès.

Les preguntes del diputat Vidal Aragonès

  • Mantindrà vostè o la seva conselleria un sistema de gestió que permet que cinc alts directius de la sanitat concertada, aquella que paguem tots i totes, cobrin a l’any més de 150.000 euros?
  • Sobre el transport sanitari i els incompliments sistemàtics de les empreses adjudicatàries. Mantindran vostès encara un sistema de gestió privada que es demostra fraudulent i ineficient, quant a la gestió de manera privada del transport sanitari?
  • En referència a la informació demanada pel moviment Tècnics en Lluita a la conselleria de salut o al Síndic de Greuges. Quin és el motiu pel qual ni tan sols donen informació sobre la gestió privada de la sanitat pública?

La resposta de la consellera Alba Vèrges

El nostre sistema no és ni serà un sistema de mercat. El nostre sistema de salut és un sistema públic, universal, que vetlla per l’equitat territorial, que vetlla per la qualitat. Aquest és el sistema que tenim i el més preuat que tenim és la confiança de la ciutadania vers aquest sistema de salut.

I, en aquests termes, continuarem treballant. Hem treballat per la universalització de la salut, demanant, exigint que es retiri el recurs contra la nostra llei, per respectar la sobirania d’aquest Parlament i no les lleis que ens puguin fer des del Congrés de Diputats, i treballem, evidentment, per mantenir i per potenciar el caràcter públic del nostre sistema de salut. Per tant, aquí ens hi trobarem.

Alba Vergès al Ple del Parlament/sessió núm. 28.1/3 d’abril de 2019

Les nostres preguntes

Senyora Alba Vergès, on estan les respostes a les preguntes que li formula el diputat Vidal?

Sistema públic?

El seu sistema és un sistema de mercat. Un servei en decadència gestionat majoritàriament per empreses privades com és el cas del transport sanitari, que també es troba en mans d’aquestes d’empreses i pateix les seves conseqüències. Serveis que són finançats per diners públics dels contribuents que acaben sent gestionats pel sector privat amb ànim de lucre. El sistema serà públic, però la gestió és totalment privada i si m’ho permet deficient.

Equitat territorial?

Sobre l’equitat territorial és una afirmació del tot falsa. No hi ha equitat no en el temps de servei, ni en les condicions laborals de les treballadores. O potser tenen el mateix conveni els tècnics del SEM, que treballen a la zona de Barcelona, que amb la resta de tècnics de les empreses adjudicatàries? Els professionals del sector demanem que; mateixa feina, mateixes condicions laborals.

I si com a equitat es refereix a les mateixes oportunitats de tenir un bon servei en el transport sanitari, pregunti als habitants de les Terres de l’Ebre sobre les retallades d’ambulàncies que anem patint des del 2012 pel seu Departament. Segons l’informe de l’any 2017 de l’agència AQuAS, una ambulància tarda més de 12 minuts en arribar en un 35% de les urgències vitals. Això vol dir que més del 35% de les emergències vitals o crítiques TRIGUEN més de 12 minuts en rebre assistència sanitària.

Aquest és el seu model de sanitat universal, que vetlla per l’equitat territorial i que vetlla per la qualitat?

Confiança de la ciutadania?

Sobre la confiança de la ciutadania, li voldríem preguntar si ha fet una valoració de la satisfacció dels usuaris i usuàries que requereixen el transport sanitari no urgent. Sap si la gestió privada garanteix la qualitat d’aquest servei públic? Si parlés amb aquests malalts i amb les seves famílies sabria que els temps d’espera són desorbitats i que el transport sanitari no urgent trasllada vehicles amb una acumulació excessiva de pacients dins de la mateixa ambulància. Tot això origina unes rutes desproporcionadament llargues per als pacients i els seus familiars incrementant el temps i la distància de forma innecessària. I per què? Perquè aquest sistema de salut universal, que vetlla per la qualitat assistencial i l’equitat vostès el deixen en mans del sector privat el qual anteposa els diners a la qualitat assistencial.

Tot això ha comportat que els facultatius de les nostres terres derivin els malalts amb taxis per a fer de transport sanitari. Només a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre, la despesa extra de trasllats amb taxi l’any 2017 és de més de 4 milions d’euros. 4 milions d’euros de despesa extra, ens ho pot explicar?

Continuar treballant?

I l’hi voldríem demanar una cosa, si han de seguir treballant com fins ara, si us plau, no ho facin. Canviïn el sistema de treball. Canviïn la forma de treballar sobre el transport sanitari, tant els usuaris com les treballadores ho agrairan.

Sobirania parlamentària?

Vostè remarca que es respecti la sobirania del Parlament, que es respectin els drets dels polítics, etc. Sra. Vergés, on tenen cabuda els drets dels usuaris? I els drets dels treballadors del transport sanitari? Que vostès classifiquen els drets segons els estatus socials? Els Drets han deixat de ser universals?

Parlant de drets universals, malalts, famílies i treballadors voldríem saber el perquè no es fa efectiva la Moció 17/XI del 07 d’abril de 2016 així com la Resolució 285/XI del 22 de setembre de 2016. Voldríem saber el perquè no es respecta per part del Govern de la Generalitat, aquest Dret, que per majoria va ser aprovat fa 3 anys en seu Parlamentària. Si no recordem malament, aquesta moció va aprovar que l’actual model de transport sanitari fos conduït o encaminat cap a un model de gestió, provisió i titularitat públiques.

No s’acosta més aquest model, aprovat en seu parlamentària, al que vostè feia referència el passat 3 d’abril quan definia l’actual model com un sistema públic, universal, que vetlla per l’equitat territorial i per la qualitat?

Segona intervenció de la consellera Alba Vèrges

Després de la segona intervenció del diputat Vidal, on li diu que no li ha contestat cap de les preguntes, vostè fa una segona intervenció:

Diputat, si estem molt d’acord. El concurs del transport sanitari, concurs públic, per cert, és el concurs més gran que ha fet la Generalitat de Catalunya els últims anys. Són més de 200 milions d’euros anuals, amb una possibilitat de pròrrogues fins a 10 anys. Per tant, hi estic a sobre, hi estic absolutament a sobre i, a més a més, estic vetllant perquè el servei de salut, d’emergències i també de transport sanitari, tant l’urgent com el no urgent, es faci com pertoca.

Per això, el CatSalut imposa sancions, com vostè bé ha dit. 88 penalitats incoades per valor de més d’1 milió d’euros. D’aquestes, 67 expedients ja estan resolts, per més de 850.000 euros.

A mi m’agrada haver de posar sancions a les empres per a què facin la seva feina? Joestic vetllant pel servei públic. A mi no m’agrada posar sancions, crec que no hauria de caldre. I, per això, els demano a vostès, els hi demano, prenguin partit. Prenguin partit. I, prendre partit, vol dir assumir responsabilitats. Volem parlar del modelde transport sanitari? Doncs, parlem-ne, però, llavors, haurem de deixar els dogmes a casa, posar-hi tota la nostra ideologia, perquè, evidentment, en els debats tots volem posar la nostra ideologia i, a més a més, d’esquerres, a sobre, em sembla encara molt millor, doncs, prenguin partit, assumeixin responsabilitats, parlem del model de transport sanitari, parlem del model de rehabilitació, perquè nosaltres ho estem treballant com a Govern. Ho volen treballar juntament amb nosaltres? Doncs, fem-ho.

Nosaltres estem al costat dels professionals, tant del transport sanitari, com de tots dels d’aquest país, perquè estem al costat dels serveis públics d’aquest país. Estem al costat que aquest sistema ha de respondre a les necessitats de salut. Per tant, aquí, ens hi trobarem, diputat.(Aplaudiments

Alba Vergès al Ple del Parlament/sessió núm. 28.1/3 d’abril de 2019

Concurs més gran que ha fet la Generalitat de Catalunya

Sra. consellera, Com és possible que sent el concurs més gran dels últims anys, tinguem menys recursos que mai? Com és possible que en aquests últims anys els treballadors i treballadores d’aquest sector hagin patit un dèficit en les seves condicions laborals? Quina explicació ens pot donar?

Sancions?

Sobre les sancions imposades a les empreses adjudicatàries, s’ha preguntat mai qui acaba pagant aquests més de 850.000 euros? Vostè creu que aquests diners surten dels beneficis de les empreses? O bé, les pateixen els usuaris i treballadores? No creu que els problemes amb el transport sanitari no urgent, la degradació del material de treball, la falta d’EPIs individuals, la pèrdua de condicions laborals al llarg d’aquests quasi 4 anys, no tenen res a veure amb aquestes sancions?

Si no vol imposar sancions, avanci cap a un model de transport sanitari de gestió, provisió i titularitat públiques. Tindrà 850.000 euros per a invertir-los en el transport sanitari, tindrà tots els diners dels beneficis de les empreses per invertir-los en el mateix transport sanitari, i podrà millorar moltíssim el servei donat, recuperar totes les ambulàncies retallades i preservarà les condicions laborals de les treballadores. I això si seria estar al costat dels treballadors del transport sanitari, vetllar per un servei digne i respondre a les necessitats de salut.

Per últim, que se’n fa d’aquests 850.000 euros de les sancions? Reverteixen en el mateix transport sanitari? En les treballadores i usuaris?

Comparteix-me

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.