El Parlament de Catalunya aprova la internalització del transport sanitari

El passat 9 de maig de 2019 es va aprovar la majoria de punts de la Moció sobre la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències.

La Moció va ser presentada pel diputat Vidal Aragonés del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent.

El passat 9 de maig, al Parlament de Catalunya, en sessió plenària es va aprovar la majoria de punts de la Moció presentada per la CUP sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències. Moció treballada pel col·lectiu de Tècnics en Lluita i la CUP, on parla dels problemes que deriven del concurs del transport sanitari de 2014/2015, i que actualment encara patim usuaris/es i treballadors/es.

S’han aprovat punts que van des de la preparació d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del transport sanitari, amb la gestió i provisió pública. Implementar els acords aprovats al Parlament de Catalunya l’any 2016 a la Moció 17/XI sobre el transport sanitari i l’atenció de les urgències mèdiques i la Proposta de Resolució 285/XI sobre les actuacions per un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques on s’instava a avançar cap a la gestió, titularitat i provisió pública.

La realització i enviament en 3 mesos als grups i subgrups parlamentaris un informe amb la identificació dels expedients a les empreses adjudicatàries, els supòsits en els quals els incompliments podrien transformar-se en una acció judicial per danys i perjudicis vers les empreses adjudicatàries o l’extinció de la contractació sense indemnització per a les empreses, entre d’altres.

Però des de Salvem les Ambulàncies no voldríem acabar la notícia sense respondre a aquells Grups Parlamentaris, que bé, o han votat en contra d’alguns punts o bé s’han abstingut. Així com donar resposta a les diferents intervencions, on pensem que algunes d’elles arriben a mentir o simplement desconeixen el món del transport sanitari.

Vídeos del Canal Parlament de Catalunya sobre la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències.

Presentació de la Moció per part del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent.

En la presentació, el Parlamentari Vidal Aragonés reconeix i agraeix al col·lectiu Tècnics en Lluita per ser l’origen de la Moció. On diu que han volgut acompanyar les diferents lluites que es venen desenvolupant pels treballadors i treballadores del sector. També assenyala que han volgut fer una radiografia del transport sanitari, i proposar alternatives.

En la seva intervenció, remarca l’absolut fracàs de la gestió de l’actual del model de transport sanitari analitzant les dades del mateix departament, i les penalitats imposades a les empreses adjudicatàries amb un valor superior al milió d’euros, i que pot significar el grau d’incompliments d’aquestes empreses.

La primera alternativa que proposa, és la de preparar el procés d’internalització de la gestió del transport sanitari per part del govern. I que mentre no es fa efectiu aquest procés, prendre mesures per a l’extinció del contracte sense indemnització a les empreses adjudicatàries amb greus incompliments.

Tanmateix, recalca que el model de transport sanitari ha de ser públic, i que mentre no arriba la internalització del model, s’ha de garantir el control i seguiment de les contractes i unes millors condicions de treball. També proposa avaluar cada sis mesos el compliment del contingut dels plecs de les condicions laborals, dels temps màxims, codis mèdics o l’espera de més de 2 hores dels i les usuàries del transport sanitari no urgent.

Per una altra banda, demana que fins que no es faci efectiva la internalització, s’igualin les condicions laborals entre els i les treballadores. Garantint unes condicions laborals dignes i estables, sense desigualtats com els contractes amb un 40% menys de sou i igual feina dels contractes de pràctiques.

També proposa com a conveni referent per al sector del transport sanitari, el conveni col·lectiu del SEM, així com limitar la contractació temporal del personal laboral. Garantint unes condicions laborals dignes i estables.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

La diputada Assumpta Escarp, en la seva intervenció, afegeix que aquesta història comença l’any 2015 amb el “Govern dels millors”, i el Sr. Boi Ruiz al capdavant de la Conselleria de Salut. On aquest senyor treia el concurs del transport sanitari, un concurs de més de 2 mil milions d’euros, i que des del primer moment es va veure que seria un fracàs de model i gestió.

Fracàs que es va veure l’any 2016 amb multitud de mocions, preguntes al Govern i propostes de resolució. I que no volem oblidar, que nosaltres com a plataforma, vàrem estar treballant-hi per aconseguir millorar el transport sanitari al nostre territori. Així queda palès amb l’aprovació de la Moció 17/XI sobre el transport sanitari i l’atenció de les urgències mèdiques i la Proposta de Resolució 285/XI sobre les actuacions per un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Per cert, la diputada es lamenta que a l’hora de la veritat no s’ha complert cap d’aquells acords aprovats al Parlament de Catalunya, i que per això, tornen a reclamar que es compleixin.

Només volem respondre a la part final de la intervenció de la diputada. No votar a favor del punt 3, és des del nostre punt de vista, una equivocació. I ho és, per què esperar que s’acabi la concessió és allargar el patiment dels usuaris i usuàries del transport sanitari, així com, la de les treballadores i treballadors del sector. La majoria de penalitzacions econòmiques que imposa el govern a les empreses adjudicatàries recau amb la qualitat del servei i amb les condicions laborals de les persones treballadores. O si no, d’on creu que surten els diners, més d’un milió d’euros, de les penalitzacions? Dels beneficis de l’empresari? Deixem aquesta reflexió.

Agrair, com no pot ser d’una altra forma, el suport mostrat en aquesta intervenció i d’altres en el passat.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Republicà

La intervenció de la Diputada Gemma Espigares, i ho creiem honestament, està plagada de mitges veritats, per no dir mentides. Perquè no ens creiem que la seva intervenció estigui avalada pel desconeixement, sinó tot el contrari. Les respostes evasives o la magnificació del sector, descriu majoritàriament la seva intervenció de com evadir la responsabilitat que durant dues legislatures han tingut sobre el transport sanitari.

Les bases del model dels últims anys que vostè defensa, almenys pel que fa a la majoria dels professionals que hi treballen, no són les millors. Només cal repassar l’historial de despropòsits d’aquest concurs. Des de Directors del SEM acomiadats, Mocions i Resolucions aprovades al Parlament per canviar el model actual del transport sanitari, queixes de les persones treballadores arreu de Catalunya, etc. No, no és un bon model, almenys tal com el plantegen actualment.

Vostè parla de què el SEM és un pilar dins del sistema sanitari, de les ambulàncies grogues que arriben quan hi ha un accident, un problema. De les ambulàncies que fan programat, i de la gent que hi ha a les centrals de coordinació. De veritat, que tot es resumeix a només això? Vostè ha escoltat o llegit la Moció? Vostè per un petit instant, ha fet una mínima recopilació de tot el que ha passat al llarg d’aquests 3 anys i mig? Li aconsellem que llegeixi una mica la resta de notícies d’aquest blog.

Manifestació de Salvem les Ambulàncies

Com pot dir que el model actual ens aporta equitat? En serio? Ho diu així, a la lleugera? Vostè afirma que la isòcrona per atendre un infart és el mateix a Lleida que a Barcelona. Aquesta afirmació la pot mantenir davant de la gent dels pobles de les Terres de l’Ebre? O dels Pirineus? Com pot afirmar això, quan l’informe AQuAS parla que en el quasi 40% de les urgències i emergències crítiques a les Terres de l’Ebre s’arriba més tard dels 12 minuts?

De veritat que pot defensar que la implantació d’una tauleta, ha resolt tots els problemes que s’han denunciat al llarg d’aquests 3 anys? Que la millora d’una tauleta electrònica substitueix a la falta d’unitats de suport vital bàsic?

Com pot afirmar que el 45% de les incidències es resolen via trucada telefònica? I que només el 16% de les incidències es necessita un recurs amb suport vital avançat? I l’altra resta del %, el 39%, qui el resolt? Com pot parlar de resoldre incidències via trucada telefònica, si per exemple, moltes nits al centre coordinador del 112 a Reus no hi ha metge? Quantes incidències, d’aquell 16% del recurs vital avançat, són serveis doblats per l’actual configuració de vehicles amb equips separats en VIRs, USVIs i USVEs?

Com pot dir que el punt 4b ataca al col·lectiu infermer? No diputada, no ataca al col·lectiu infermer, descriu perfectament el problema que genera tenir l’equip multidisciplinar dividit en diversos vehicles, i que en molts incidents, el problema s’ha de resoldre assumint tasques que no els hi pertoca.

Quan parla de què han passat de 180.000 euros de sancions a un milió d’euros en multes, vol dir que la fiscalització està ben feta? I que troba de fer una revisió del contracte? No parla gens bé aquest milió d’euros de sancions sobre el compliment dels plecs, no? Per cert, i li direm el mateix que a la diputada Assumpta Escarp. Qui creu que paga aquest milió d’euros en sancions? L’empresari amb els seus beneficis? O bé surt de la qualitat del servei, material, condicions laborals, etc.?

Per acabar, quan parla de grups focals, a què es refereix? A les taules de seguiment que fa mesos, per no dir quasi 2 anys que no es convoquen? Quan parla d’alta satisfacció, de només 123 reclamacions a l’any, ho fa saben el problema que tenim a Terres de l’Ebre amb els taxis fent de transport sanitari per culpa en part de tots els problemes que arrosseguem des del 2015 amb les ambulàncies de programat?

Si volen arreglar allò que no funciona, facin efectives aquesta Moció i les anteriors aprovades l’any 2016 al Parlament de Catalunya.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

El diputat Lluís Guinó del grup parlamentari Junts per Catalunya diu en la seva intervenció que es necessita una revisió crítica del sistema i del funcionament, amb la participació activa dels treballadors i dels usuaris, creant mecanismes de participació per fer propostes de millora per al futur. A més de tenir en compte les característiques diverses del territori, sense aplicar criteris genèrics ni generals.

També defensa l’aplicació del conveni, i que es paguin les hores que s’han de pagar, que no defensen les contractacions precàries, l’estabilitat professional, i l’increment salarial que s’ha fet a l’administració pública.

Celebrem aquestes afirmacions, molt contràries a l’Exconseller Boi Ruiz, en qui es va posar en marxa l’actual concurs del transport sanitari.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

La diputada Marta Ribas, del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, descriu la polèmica i els problemes del sector, en els serveis, i del mateix concurs. L’afectació als diferents territoris per la unificació del model, i com no, els problemes que afecten els professionals.

Anomena els problemes amb el desplegament del concurs, els retards, les retallades de condicions laborals, d’acomiadaments, de deficiències tècniques als vehicles, en materials, bases on es treballa, incompliments en matèria de salut laboral, i sobretot, d’insuficiència i empitjorament del servei i la qualitat en el transport sanitari urgent.

Però també fa menció als problemes del transport sanitari no urgent, on utilitza l’adjectiu d’absolut desastre. I afirma que aquest model no funciona, amb hores i hores d’espera per a la ciutadania, trajectes llarguíssims.

Assenyala el que es denuncia amb el punt 4.b, on fa referència a l’informe AQuAS que en un 97% de les intervencions d’un VIR, es mobilitzen entre un 30 i 40% més de dispositius que en el model anterior. I demana tornar al model anterior, més eficient. També demana fer l’esforç d’internalitzar el servei. Així com, si les empreses no compleixin, retirar la concessió amb totes les raons del món i legals.

Diu que han incorporat dues esmenes, una perquè es repeteixi l’informe AQuAS amb els mateixos criteris que l’any 2016, i l’altra, per parlar de la problemàtica del SEM, que és qui gestiona i canalitza tota la gent en espera i desespera pels problemes del transport sanitari, amb la millora de les condicions laborals i l’increment salarial.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans

El diputat Jorge Soler, del grup parlamentari de Ciutadans, agraeix la presentació de la moció, així com la tasca dels professionals. Però lamenta, que després de tot el que es va aprovar en el passat al Parlament sobre el transport sanitari, només va servir per destituir al gerent, però que no va arribar cap més canvi.

Posició del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

El diputat Santi Rodriguez del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, afirma que el que origina aquesta moció és el conflicte laboral entorn dels treballadors del Servei d’Emergències Mèdiques, i que dóna suport a aquesta situació.

Nosaltres volem respondre a aquesta afirmació del diputat, que aquesta Moció no té origen en el conflicte laboral del qual parla, és més, s’afegeixen dos punts d’aquest tema al final, quan la Moció ja estava redactada i treballada. I no, no s’aprofita el conflicte laboral per parlar de model, tot el contrari, s’aprofita la oció per a parlar del conflicte laboral.

Ens entristeix, que no ens sorprèn, que el Partit Popular defensi una col·laboració pública-privada, tot i que fins ara s’ha demostrat ineficaç, cara i poc resolutiva. En fi, cadascú defensa el que defensa.

Posició sobre les esmenes del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent

Votacions dels punts de la Moció

La majoria de punts es van aprovar, menys el punt 2 amb els vots en contra de JxCAT, ERC i PPC i l’abstenció de Cs, on es parla de reconèixer que el model actual de gestió dels serveis de prestació del transport sanitari de titularitat pública és un fracàs tant per a les persones usuàries com pels treballadors i treballadores.

També es va rebutjar el punt 4b amb els vots en contra de JxCAT i ERC i l’abstenció de Cs i PPC, on es volia garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, equip multidisciplinar i USVA.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat:

 1. Manifestar suport als treballadors i les treballadores del transport sanitari per la tasca que duen a terme i el procés de reivindicacions laborals i de defensa d’un servei de qualitat.
  Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor)
 2. Reconèixer que el model actual de gestió dels serveis de prestació del transport sanitari de titularitat pública és un fracàs tant pel que fa al servei que ha d’aportar a les persones usuàries com pels treballadors i les treballadores que ho desenvolupen.
  Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 62 vots en contra (JxCat, ERC i PPC) i 35 abstencions (Cs)
 3. Preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals adjudicacions, si no s’ha fet efectiu abans, s’iniciarà la gestió i provisió pública.
  Aprovat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 4 vots e contra (PPC i un diputat d’ERC) i 110 abstencions (Cs, JxCat, ERC i PSCUnits)
 4. a) Implementar els acords aprovats pel Parlament de Catalunya a la Moció 17/XI sobre el transport Sanitari i l’atenció de les urgències mèdiques i la Proposta de Resolució 285/XI sobre les actuacions per un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques on s’instava a avançar cap a la gestió, titularitat i provisió pública.
  Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 abstencions (PPC)
  b) Garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, equip multidisciplinar i USVA.
  Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP), 59 vots en contra (JxCat, ERC) i 38 abstencions (Cs i PPC)
 5. Iniciar un procés de debat amb els treballadors i les treballadores que es dediquen al transport sanitari i les usuàries per determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris i així reforçar el servei i donar una major qualitat.
 6. Realitzar i enviar en 3 mesos als grups i subgrups parlamentaris un informe relatiu al servei de prestació del transport sanitari de titularitat pública amb el següent contingut del període 2015-2018:
  a) Identificació de cada un dels expedients resolts a les empreses adjudicatàries amb concreció de la causa del incompliment, penalitats proposades i quanties fetes efectives en relació a les mateixes.
  b) Supòsits en els quals els incompliments podrien transformar-se en una acció judicial per danys i perjudicis vers les empreses adjudicatàries.
  c) Supòsits en els quals els incompliments i les penalitats imposades a les empreses adjudicatàries poden ser fonaments per una acció d’extinció del contracte sense indemnització per les adjudicatàries.
  Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor)
 7. Rescindir el contracte amb aquelles adjudicatàries en les quals es doni el supòsit de l’apartat c) del punt 6 i accionar judicialment quan es doni el supòsit de l’apartat b) del punt 6.
  Aprovat: 104 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 19 abstencions (PSC-Units i PPC)
 8. En tot cas els plecs de prescripcions garantiran:
  a) A igual feina iguals retribucions. Incorporant que no es puguin utilitzar contractes temporals que poden suposar unes retribucions inferiors a les establertes en els convenis col·lectius sectorials d’aplicació.
  b) Limitar la contractació temporal als contractes eventuals per circumstàncies de la producció i d’interinitat quan es doni causa legal per aquestes modalitats.
  c) Incorporar com a retribucions mínimes les establertes en els convenis col·lectius sectorials i per iguals funcions allò que s’estableix al conveni col·lectiu del SEM.
  d) Limitació de la subcontractació al mínim legal i en tot cas amb la garantia que les condicions laborals seran les mateixes que pels treballadors i treballadores contractats directament per les adjudicatàries.
  e) Establir que són incompliments de clàusules essencials del contracte: l’impagament de les retribucions durant dos mesos, l’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, la utilització de contractes temporals expressament limitats, la no realització de descansos legals, la vulneració de drets fonamentals. Als efectes d’aquests incompliments serà suficient per la seva acreditació acta de Inspecció de Treball o resolució judicial que siguin fermes.
  Acceptació de l’esmena 4 del PSC
  Transacció entre l’esmena 7 de JxCAT i ERC amb el punt 8 e)
  Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 abstencions (PPC)
 9. Garantir un sistema de control i de transparència que permeti d’avaluar cada 6 mesos i exposar públicament:
  · El compliment de totes les normatives i continguts dels plecs per part de les empreses adjudicatàries.
  · El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu aplicable i als plecs i de manera específica els protocols de desinfecció.
  · El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presentades per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van guanyar l’adjudicació dels lots que gestionen. I de manera expressa els anys dels vehicles que s’utilitzen i el manteniment mecànic als mateixos.
  · El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
  · El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent, i també l’acreditació per part de cada empresa del nombre i tipus d’unitats ofertes per a aquest transport.
  · El compliment dels diferents codis mèdics aplicables actualment.
  · Justificació de les esperes de més de 2 hores per les persones usuàries en el transport no urgent.
  A banda del caràcter públic d’aquest sistema de control i transparència, es transformarà en un informe del qual es traslladarà cada 6 mesos còpia als grups i subgrups parlamentaris i que incorporarà com un annex els expedients resolts que incorporin penalitats.
  La persona titular del Departament de Salut compareixerà anualment a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per tal d’explicar els resultats anteriorment citats.
  Transacció amb l’esmena 3 de Ciutadans
  Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor)
 10. Garantir que en la finalització del procés de negociació del Conveni Col·lectiu del SEM la proposta retributiva de la part ocupadora sigui com a mínim els increments aprovats al Decret Llei 3/2019 i els drets consolidats al Conveni Col·lectiu pels anys 2015-2017. Com a element de bona fe en la negociació col·lectiva, i en compliment de l’esperit i la finalitat de l’article 6 del Conveni Col·lectiu del SEM, amb el rebut de salaris del mes de juny i per cada mesada i paga extraordinària fins nou acord col·lectiu s’incorporà un “a compte” coincident amb l’increment establert al Decret Llei 3/2019.
  Transacció amb l’esmena 4 de Ciutadans i l’esmena 1 de CatECP Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 abstencions (PPC)
 11. Repetir durant aquest any l’informe de l’AQUAS sobre el model de transport sanitari integral, usant els mateixos ítem que el primer que es va fer, publicat el 31 de maig de 2016, sobre aplicació de l’actual model. Lliurar el nou informe a la Comissió de Salut del Parlament abans d’acabar l’any 2019.
  Acceptació de l’esmena 2 de CatECP
  Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 abstencions (PPC)
Comparteix-me

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.