CatSalut i SEM no compleixen amb el que s’aprova al Parlament de Catalunya

El CatSalut, amb la consellera de sanitat Alba Vergés, i el SEM, amb el seu gerent Antoni Encinas, no compleixen amb les Resolucions i Mocions aprovades pel Parlament de Catalunya

Aquest any 2019, al mes de maig i en sessió plenària, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 82/XII, de la qual, hi ha un punt on diu que s’ha de preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del transport sanitari. I una vegada finalitzades les adjudicacions actuals, s’ha d’iniciar, si no s’ha fet efectiu abans, la gestió i la provisió pública.

També es va aprovar complir els acords aprovats prèviament al Parlament de Catalunya l’any 2016. Concretament la Moció 17/XI sobre el transport públic i l’atenció de les urgències i emergències mèdiques, i la Resolució 285/XI sobre les actuacions per a un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques, on s’insta al Govern a avançar cap a la gestió, titularitat i provisió públiques del transport sanitari.

Sra. Alba Vergés, quan pensen fer efectives aquestes mocions aprovades al Parlament de Catalunya?

A la Moció 17/XI de l’any 2016 es van aprovar tot un seguit de punts, i que a hores d’ara, la majoria no s’han complert. Com per exemple:

Mantenir la xarxa territorial de bases de transport sanitari basat en isòcrones. O garantir un sistema de control i de transparència que permeti d’avaluar periòdicament, i esposar públicament el compliment de totes les normatives per part de les empreses adjudicatàries, el compliment de les condicions laborals, el compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presentades per les empreses adjudicatàries, el compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent, el compliment del temps d’espera màxims en el transport sanitari no urgent. O la recuperació de les unitats de Suport Vital Bàsic.

També a la Moció 82/XII el Parlament de Catalunya insta al Govern a:

Iniciar un procés de debat amb els treballadors del transport sanitari i els usuaris per determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris. O a elaborar i trametre als grups i subgrups parlamentaris, en el termini de tres mesos, un informe relatiu al servei de prestació del transport sanitari de titularitat pública del període del 2015 al 2018 amb la identificació dels expedients resolts a les empreses adjudicatàries, els supòsits en què els incompliments es podrien transformar en una acció judicial per danys i perjudicis contra les empreses adjudicatàries. O els informes cada sis mesos que doni compte dels resultats del sistema de control, etc.

Sr. Antoni Encinas quines mesures han pres fins ara per complir el mandat de la Moció 82/XII? Com pensa fer complir els plecs del concurs quatre anys després de la seva posada en marxa? Quan retornaran les ambulàncies retallades abans de l’actual concurs?

Després de quatre anys de la posada en marxa del nou concurs del transport sanitari per part de l’administració, seguim pràcticament igual, tot i que el Parlament de Catalunya ha instat al Govern a posar en marxa tota una sèrie de mesures per revertir el pitjor i més car concurs de la Generalitat de Catalunya, pressupostat en més de dos mil milions d’euros.

Les empreses segueixen incomplint els plecs concursals i les millores presentades per les quals van guanyar el concurs, amb un servei del transport sanitari no urgent precaritzat i amb molts de retards que pateixen els pacients, i unes ambulàncies de suport vital bàsic que ara com ara, encara no han retornat després de les retallades que va fer CatSalut als anys 2012 i 2015.

Des de Salvem les Ambulàncies ens preguntem per a què serveix el Parlament de Catalunya, si no es porta a terme tot allò que s’aprova per majoria parlamentària?

Sra. Alba Vergés i Sr. Antoni Encinas, compleixin amb la Resolució i les Mocions aprovades al Parlament de Catalunya sobre el transport sanitari.

Documentació

Model Illes Balears

Sra. Alba Vergés, si vol posar en marxa el que es va aprovar al Parlament de Catalunya sobre la internalització del transport sanitari, pot agafar l’exemple del Govern de les Illes Balears, que el dia 1 d’abril de 2018 va implantar, assumint el servei de transport sanitari terrestre urgent i l’atenció telefònica d’urgències del Servei de Salut per mitjà d’un encàrrec de gestió a l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB).

GSAIB és una empresa pública adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears, com el SEM a Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, capacitat d’actuar i plena autonomia de gestió. Aquesta entitat ha permès anar recuperant serveis externalitzats que el Govern de les Illes Balears ha considerat essencials per oferir una assistència sanitària de qualitat.

Amb relació al personal va mantenir els 302 treballadors que presten servei en les empreses adjudicatàries del servei de transport sanitari terrestre urgent: 183 conductors, 75 portalliteres, 27 teleoperadors, 8 ajudants de portalliteres, 4 caps de trànsit, 2 oficials administratius, 2 caps d’àrea i 1 auxiliar administratiu.

Comparteix-me

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.